Sommarhyra

Välkommen till Karlshems gårds ponnyuthyrning

Sommarhyra & priser

Här finns chansen att få rå om en egen ponny en stund även för dig som inte har möjlighet att ta hand om en häst hela året. Karlshems Gård hyr ut några ponnyer och ett par stora hästar under sommarlovet.


Vissa somrar har vi lite för gott om ridlägerponnyer, vi brukar hyra ut några yngre och några äldre ponnyer som vi tycker behöver vila ifrån ridskolan under sommarlovet. Ibland har vi även några lite större hästar till uthyrning.. En del är lämpliga nybörjarhästar, andra kräver rutinerade ryttare. Alla hästar är avmaskade och vaccinerade mot hästinfluensa och stelkramp.

Sadel, träns och en bra försäkring ingår i hyran.

Hyresperioder

Vi delar in sommaren i två perider, den första perioden börjar när skolan slutar och pågår till mitten av juli. Den andra perioden är från mitten av juli till slutet av augusti.

Det kostar mellan 8000 och 13 000 kronor att hyra en ponny, beroende på hur lång period man väljer. Det går inte att hyra enstaka veckor. Om man hyr någon av de kortare perioderna är hästen nyskodd när man får den, hyr man hela sommaren får man själv ombesörja att hästen skos om under perioden. Tag alltid kontakt med en hovslagare i förväg så ni kan få hjälp om hästen tappar en sko under hyresperioden.


Stallplats

Den som vill hyra en sommarponny ska både ha tillgång till stallplats och sommarbete.

I början av sommaren måste ponnyerna betas försiktigt eftersom gräset är så energirikt, då behöver de stå i stallet eller gå i en skogshage vissa delar av dygnet och få hö som komplement till gräset.

Slarvar man med det kan de drabbas av fång som tyvärr ofta är obotligt och förstör dem för livet.

Räkna med att ni kanske måste åka ner till stallet två gånger om dagen i början för att flytta in eller ut hästen från betet. Detta kan även gälla senare på sommaren om ponnyn man hyr är liten och tjock och betet är kraftigt i hagen.

En stallplats ger även möjlighet att sköta hästen i en lugn och trygg miljö, vilket är extra viktigt när det är barn som hanterar hästen.

Stallplatsen ger hästen skydd mot knott, mygg och bromsar.

När det regnar ihållande ska hästen tas in, hästar fryser i regel inte när det är kallt så länge de har mat och inte blir blöta, men blåst och regn kyler ner dem. En häst som just bytt miljö är som barn på dagis, mer mottaglig för virus och andra smittor än de hästar som är vana vid bakteriefloran, därför ska man inte utsätta sin hyrponny för onödiga påfrestningar.

 Hage

Det viktigaste i hagen förutom gräset är staketen, hagen ska vara väl stängslad så hästarna inte springer ut och skadar sig, används elstaket ska strömmen kontrolleras regelbundet och trådarna vara sträckta. Det ska finnas träd att skugga sig under och fri tillgång till rent vatten och salt.

Ju färre hästar i hagen desto mindre olycksrisk och ju klokare stallägare desto mindre olycksrisk.

Det får inte finnas skräp, gamla traktorer och annat som hästarna kan skada sig på i hagen.

 Kompisar 

Både hästarna och barnen som ska rida hästarna ska ha tillgång till vuxna och kompisar i stallet, såväl hästkompisar som ridkompisar. Ingen under 16 år får rida ut ensam när de hyr häst av oss. Mindre barn ska alltid ha någon vuxen med sig när de är i stallet och när de rider.

 Transport

Hästarna ska åka en och en i transporten om vi inte i förväg kommit överens om något annat.

Tänk på att planera resan så att ni inte hamnar i onödiga köer eller transporterar hästen när det är som varmast mitt på dagen. Planerar ni att ta färja så rådfråga oss först, färjan skrämmer en del hästar, speciellt om det gungar. Se till att någon hästvan vuxen följer med i bilen och kan hjälpa till om något skulle inträffa på resan.

Skador och försäkringar

Om hästen skulle bli skadad eller sjuk under hyrestiden täcker hästens försäkring alla veterinär-vårdskostnader utöver självrisken som är 5000kr och betalas av hyrestagaren.              Försäkringen täcker inte resor till och från djursjukhus, förbandsmaterial eller mediciner och salvor

Försäkringen gäller även om hästen skulle förolyckas förutsatt att hyrestagaren inte varit uppenbart oaktsam eller brutit mot djurskyddslagen i sitt handhavande om hästen.

Hästens sadel och träns täcks däremot inte av hästens försäkring, för att skydda dessa mot stöld bör de förvaras inlåsta. Hyrestagaren bör även ha en hemförsäkring som omfattar skador på "tredje man" som kan uppstå om ponnyn tex. äter upp grannens hallonland eller springer ut på golfbanan!

 Bokning och provridning

Om ni är intresserade av att hyra en häst under sommaren bör ni höra av er till oss i April/Maj.    Det bästa är om ni fyller i den intresseanmälan som finns här på hemsidan och sedan skickar det till mig i ett vanligt brev. Mot slutet av April när ridbanan tinat upp och det är lite vår i luften får ni en tid för "provridning". Provridningen sker på någon av de hästar som finns hemma, ridlägerhästarna är uthyrda till privatryttare under vintern och kommer hem i början av juni.

Varje ryttare rider ca 1/2 -timme eller vad som behövs för att jag ska kunna bilda mig en uppfattning om vilka kunskaper ryttaren besitter. Det är bra om ni avsätter ett par timmar för besöket då flera kommer samtidigt hit för provridning. Provridningen tillsammans med de önskemål som framkommit ligger till grund i valet av ponny/häst. Exakt vilken det blir avgörs inte förrän alla hästar kommit tillbaka hit från sina vintervisten så vi kan se hur de utvecklats och i vilken kondition de är. Det kan tyckas vanskligt att inte få träffa sin häst förrän i sista minuten, men vi brukar få ihop nöjda ekipage och är måna om att det ska fungera bra inte minst ur säkerhetssynpunkt.

Riktigt små ryttare brukar inte provrida alls, eftersom de med få undantag behöver ha en snäll och lätthanterlig "barnponny" och dessa är alltid uthyrda, men det är ändå trevligt om ni kommer hit så vi får pratas vid.

Om två ryttare ska dela på en häst vill jag att de kommer till provridningen samtidigt.

En del som provrider kommer kunna få svar direkt om de kan få en ponny eller inte, andra får ha tålamod några dagar eller hamnar på köplats, duktiga tonåringar och vuxna med god ridvana brukar nästan alltid få en häst, de som är lite mindre vana kan bli tvugna att stå på kö på de snällaste hästarna. 

 

 

 

 

 

Intresseanmälan

De frågor som ska besvaras och skickas till mig i ett vanligt brev.

1. Kan du uppfylla alla villkor i hyresavtalet? .....................................................

2. Hur stor är hagen som ponnyn får gå i? ..........................................................

3. Hur många andra hästar ska gå i hagen, räcker betet? ..........................................

4. Blandar man ston och vallacker eller går de var för sig i hagarna?........................................

5. Var ligger stallet och hagen? ......................................................................

6. Vem sköter den dagliga tillsynen av hästarna? ..................................................

7. Finns det andra ryttare att rida tillsammans med? ..............................................

8. Har du tillgång till stallplats? ......................................................................

9. Vad är hagen stängslad med? ......................................................................

10. Hur gammal är du? ..........................................

11. Har du hyrt eller varit fodervärd tidigare, vilken typ av häst? .................................

12. Har någon förälder hästvana? .....................................................................

13. Hur ridvan är du?......................................................................................

14. Kan du rida de flesta hästar i rätt form?...............................

15. Har du hoppat banor på tävling, i så fall på vilka höjder och hur ofta?.................................

16. Är det fler som ska rida hästen?.....................................................................

17. Hur kommer du att rida, promenadridning eller träning? .......................................

18. Hur lång och tung är du? ............................................................................

19. Vilken period vill du hyra hästen? ..................................................................

20. Glöm inte namn, adress och telefonnummer. ......................................................

21.Skriv ner dina önskemål om hästen. ...............................................................

22.Kan du rida pigga och heta hästar (tävlingsponnyer) eller vill du ha en mer ridskolebetonad ponny?

.......................................................................................................

 

SOMMARHYRESAVTAL - HYRA AV HÄST.


Skrivs under då hästen hämtas.

 

Följande avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. Avtalet gäller

hästen……………………… förutsatt att nedanstående överenskomna villkor uppfylles, i annat fall ägerhästägaren rätt att omedelbart återta hästen.

Hyrestiden är från den ….../……-…… hämtning efter klockan.......…

Hyrestiden avslutas den ......../...............återlämning tidigast klockan.............

Hyressumman är ………......kr och betalas kontant då hästen hämtas, ej swish.Under kontraktstiden har hyrestagaren det vårdnadsmässiga och ekonomiska ansvaret för hästen,hyrestagaren ombesörjer även transporten till och från Karlshem.

Hästägaren tillser att hästen är försäkrad till sitt fulla värde. Om hästen skadas eller blir sjuk ska hästägarenunderrättas utan dröjsmål (även nattetid). I samband med sjukdom eller skada betalar hyrestagaren en självrisk på 5000kr. resterande veterinärkostnader betalar hästägaren och försäkringsbolagert gemensamt förutsatt att behandlingen sker i samråd med hästägaren eller vid akut skada i samråd med veterinär (med "akut skada" menas  allvarlig skada som kräver omedelbar veterinärvård ). Skulle hästen vid återlämnandet vara sjuk eller skadad så att den är i behov av veterinärvård vid ankomsten betalar hyrestagaren självrisk-kostnaden inom 14 dagar efter återlämnandet.

Skulle hästen under hyrestiden utsättas för smittsam sjukdom så att det finns risk för att den är smittbärare är hyrestagaren skyldig att underrätta hästägaren omedelbart om detta vid minsta misstanke, försummar hyres-tagaren detta medvetet är hyrestagaren skyldig att ersätta hästägaren för den ekonomiska skada som åsamkas

 För skada på hyrestagaren eller tredje person ansvarar inte hästägaren.

Sadel och träns ska förvaras inlåst och hyrestagaren ska ha en hemförsäkring som täcker detta

Ingen taggtråd eller annat skräp får finnas i hagen. Betet ska vara tillräckligt och vid behov ska hästen gestillskott av annat foder. Hästen ska hållas i normalhull, varken för fet eller för smal.

De anvisningar som finns i bilagan "Tips och Råd" vad gäller bete och fång ska nogsamt beaktas.

Hyrestagaren tillser hästen dagligen för att upptäcka eventuella skador.

 Hästen får inte lämnas uppbunden utan tillsyn annat än i spiltan.

Hästens grimma får inte bytas ut mot annan grimma, säkerhetsringen som sitter i grimman ska användas när grimman sätts fast på hästen.

 Hästen får inte användas till körning (de är inte inkörda).

 Vid ridning i mörker eller skymning ska hästen ha reflexer på alla fyra benen

Ryttare under 16 år får ej rida ut ensam utan ska rida i sällskap med mer erfaren ryttare.

Hyrestagaren ombesörjer transporter till och från Karlshem. Hästen ska åka ensam i transporten om intenågot annat överenskommits, en vuxen hästvan person ska följa med. följ anvisningarna i bilagan "Tips och Råd".

Hästen får ridas max 2 timmar per dag och ska ges erfoderlig vila (minst två timmar) efter en timmes ridning på bana, i skogen kan man rida två timmar i sträck. Ryttaren får väga max……….kg.

Hästen får hoppa max en gång per vecka och ej högre än ……centimeter, vid hoppning ska alltid en erfarenvuxen finnas på plats, tänk på att hästen måste få vila flera ggr under hopplektioner.

 Hästägaren tillser att hästen är skodd vid överlämnandet, hyrestagare som har hästen längre än en period skor om hästen med nya skor en gång under hyrestiden. Om hästen tappar någon sko ska hyrestagaren snarastombesörja att den ersätts, häst utan sko får ej ridas annat än undantagsvis och bara på gräsunderlag eller mjuk ridbana.

 Hyrestagaren följer de anvisningar som lämnas i bilagan ”Tips och Råd”.

 

Hästägare    ort datum                                                            Hyrestagare ort datum

 

FollowMeNavigation